Telehoren toegelicht

Telehoren is een zitting op afstand waarbij er een videoverbinding is tussen de rechter, tolk, advocaat, cliënt, tegenpartij én er een aparte lijn moet zijn waarop in de vreemde taal gesproken kan worden. De aparte lijn gaat binnen Global Talk via een conference call.

De reden dat er een aparte telefoonlijn tussen advocaat, tolk en client moet zijn, is dat het niet wenselijk is dat de tolk de gehele zitting hoorbaar is voor alle partijen. De videoverbinding staat daarom dan ook op mute voor de tolk en client. De tolk vertaalt de hele zitting met de client via de aparte telefonische verbinding. Op het moment dat de client of tolk moet spreken voor de andere partijen, gaat de video van mute en wordt er getolkt via de videoverbinding.

Over Telehoren

Telehoren:

  • Is gebruikelijk bij rechtbankzittingen waarbij niet alle aanwezigen live in de rechtszaal aanwezig zijn;
  • Betreft zowel een videoverbinding als een aparte telefoonlijn;
  • Is de perfecte oplossing zodat er getolkt kan worden in de vreemde taal zonder dat dit teveel stoort tijdens de zitting.