Aftekenen van een digitaal tolkbriefje voor een tolk op locatie

1

Na afloop van de tolkdienst zorgt de tolk dat de volgende gegevens genoteerd zijn in de de dienst op de TASnet app:

  • naam van de gespreksvoerder
  • e-mailadres van de gespreksvoerder
  • daadwerkelijk getolkte tijd
2

I.v.m. corona tekent niet de gespreksvoerder maar de tolk zelf de dienst af onder toezicht van de gespreksvoerder en op 1,5 meter afstand

3

Gespreksvoerder ontvangt per mail een bevestiging van de uitgevoerde dienst

4

Heb je vragen n.a.v. deze bevestiging, mail dan je vraag onder vermelding van het referentienummer van de dienst naar customerservice@globaltalk.nl